BOHEMIAN  RELATIONS
Úvod
Vítáme Vás
O nás
Překlady a tlumočení
Jazykové kurzy
Zprostředkovatelství
Kontakt
Reference
Odkazy


Kurzy nizozemštiny

Tyto kurzy jsou určeny pro Čechy, Slováky a pro cizince jiných národností žijící v Nizozemsku. Přihlásit se mohou začátečníci i pokročilí.

Kurzy probíhají formou soukromých či skupinových lekcí.

Obsah kurzů přizpůsobujeme individuálním přáním a úrovni každého zájemce či skupiny.

Vyučující je Jana Gilbersová. Jana je českého původu a je diplomovanou lektorkou nizozemštiny jako cizího jazyka (NT2).
Během kurzů, které navštěvují Češi a Slováci, je čeština
používána pouze pro výklad nizozemské gramatiky a pro překladová cvičení.

Bohemian Relations dále nabízí firemní kurzy nizozemštiny pro Čechy a Slováky pracující v Nizozemsku a pro cizince jiných národností.
Studijní plány a učební materiály vytváříme a zpracováváme na základě potřeb a cílů dané firmy.

Uvádíme zde několik příkladů učebních materiálů, které pro výuku komunikativní nizozemštiny používáme:

  • 'Stap'
  • 'Çontact'
  • 'Taal vitaal'
  • 'Nieuwe Buren'

Učebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Studentům, kteří z různých důvodů nemohou dojíždět na osobní lekce, nabízíme výuku nizozemštiny přes Skype.