BOHEMIAN  RELATIONS
Úvod
Vítáme Vás
O nás
Překlady a tlumočení
Jazykové kurzy
Zprostředkovatelství
Kontakt
Reference
Odkazy


Zprostředkovatelské služby

Pro naše většinou nizozemské klienty zajišťujeme zprostředkovatelskou činnost především v následujících oblastech:
  • vyhledávání vhodných nemovitostí za účelem koupě
  • koupě a prodej nemovitostí
  • koupě a prodej pozemků
  • žádost o stavební povolení
  • stavba či rekonstrukce nemovitostí
  • založení či likvidace společnosti (například společnosti s ručením omezeným)
  • záležitosti v oblasti pojištění, daní a práva

Naše silné stránky:

  • rozsáhlá síť kontaktů v České republice
  • obchodní kontakty a spolupráce s profesionálními a spolehlivými společnostmi v České republice, působícími v oblasti stavebnictví, právního a daňového poradenství 
  • důkladná znalost jak českého tak i nizozemského jazyk.