BOHEMIAN  RELATIONS
Úvod
Vítáme Vás
O nás
Překlady a tlumočení
Jazykové kurzy
Zprostředkovatelství
Kontakt
Reference
Odkazy


Překlady a tlumočení

Bohemian Relations se zabývá překladatelskou činností a tlumočením z/do nizozemštiny v kombinaci s češtinou. Uvádíme zde některé příklady dokumentů, které překládáme, a bližší informace o tlumočení.

Překlady

  • (soudně ověřené) překlady různých dokumentů jako jsou například rodné a oddací listy, smlouvy, výpisy z obchodního nebo trestního rejstříku, prohlášení o právní způsobilosti k uzavření manželství, diplomy,  certifikáty, notářské zápisy, soudní výroky, plné moci, apod.
  • překlady ostatních dokumentů jako jsou například internetové stránky, propagační materiály, katalogy, brožury, manuály, osobní a obchodní korespondence apod.  

Dodací lhůty sjednáváme s klienty vždy předem. Za každých okolností se snažíme klientům vyjít vstříc a splnit jejich specifické požadavky, které s překladem souvisí, včetně požadovaného způsobu doručení, grafické úpravy či expresních termínů.

Kromě soudního ověření je možné nechat překlady opatřit doložkou Apostille. Jedná se o vyšší stupeň ověření. U soudně ověřených překladů je tedy možné tímto způsobem zažádat o ověření podpisu překladatele, který je zaregistrován u příslušného nizozemského soudu. Bohemian Relations zajišťuje toto ověření na výslovnou žádost klienta.

Tlumočení

Bohemian Relations nabízí tlumočnické služby v osobním či telefonickém kontaktu. Naše služby podporují dialog při jednáních a usnadňují komunikaci, což účastníkům umožňuje plně se soustředit na obsah rozhovoru.
Ve většině případů
poskytujeme služby formou konsekutivního tlumočení.

Při poskytování překladatelských a tlumočnických služeb jsme vázáni mlčenlivostí o informacích a skutečnostech, s kterými při výkonu naší práce přijdeme do styku.

Ceny