Tarieven

Tarieven voor vertalingen worden altijd van tevoren besproken en vastgelegd.

Tarieven zijn afhankelijk van de omvang en de moeilijkheidsgraad van het onderwerp.

 

Bij elke vertaling is er sprake van een brontekst (het origineel) en een doeltekst (de vertaling). Bij het vaststellen van de prijs voor vertalingen wordt er van het aantal woorden in de doeltaal uitgegaan.

Elke taalcombinatie kent een vaste woordprijs.Het computerprogramma, waarin de vertaling wordt uitgevoerd, telt het exacte aantal woorden.

 

Voor beëdigde en spoedvertalingen (geleverd binnen 24 uur) wordt een toeslag gerekend.

Bij grote of herhaalopdrachten is een volumekorting mogelijk.

 

Op aanvraag ontvangt u per e-mail onze tarievenlijst.

 

Copyright © 2019 Jana Gilbersová. Website design Mariska Gilbers.