Reference

Díky Janě Gilbersové se mi podařilo dosáhnout velkého pokroku v mé holandštině. Janin způsob výuky je interaktivní a příjemný, což mi tento jazyk ještě více přiblížilo. Lekce byly vždy velice dobře připraveny, Jana volila témata z každodenního života a já jsem byla schopná nová slovíčka ihned používat v praxi. Velice mi také vyhovoval Janin přístup ke gramatice, jejíž výklad jsem rychle chápala. Janiny kurzy vřele doporučuji všem, kdo se chtějí naučit holandský jazyk a kdo se snaží lépe porozumět holandské kultuře a mentalitě.

Využila jsem rovněž překladatelských služeb Jany Gilbersové. Překlady byly  vždy dodány v požadovaném termínu a měly vysokou úroveň kvality.

 

Dankzij Jana maakte ik een enorme vooruitgang in mijn Nederlands. Door haar vermogen om de lessen interactief en leuk te maken, kwam de taal  naar me toe. De lessen waren altijd zeer goed voorbereid, Jana koos de onderwerpen uit het dagelijks leven en ik was in staat om de nieuwe woordenschat onmiddellijk te gebruiken. Ik hield ook van Jana's benadering van de grammatica die ik gemakkelijk heb begrepen. Ik kan zeker aanraden Jana's lessen voor degenen die proberen om Nederlands te leren en de Nederlandse mentaliteit en cultuur te begrijpen.

Ik heb ook gebruik gemaakt van de vertaaldiensten van Jana. Haar vertalingen waren altijd conform onze afspraak geleverd en hadden een hoge kwaliteit.

 

Martina Vávrová

studentka/studente

Since July 2009, we regularly use with full satisfaction the interpretation and translation services of Bohemian Relations. The Boltjes Group is an ISO-9001-2000 and ISO-TS 16949 certified company specialized in bending, forming and assembly of tubes and profiles in 2D and 3D. Our production takes place in the Czech Republic and we have a sales office in the Netherlands. The technical jargon is for Jana Gilbersová no problem. Because of the pleasant cooperation and fluent control of the Dutch and Czech language we highly recommend her services.

 

Femke Langereis

sales coordinator Boltjes Group

Al jaren volg ik Tsjechische les bij Jana Gilbersová. Ze doet dit op een flexibele en prettige manier en geeft je persoonlijke aandacht. Jana is vriendelijk en opgewekt en daarmee een prettige gesprekspartner om taalvaardigheid mee te oefenen. Door deze gesprekken ben ik ook veel te weten gekomen over de typisch Tsjechische gebruiken, beleefdheidsvormen en gewoonten. Ze spreekt haar talen vloeiend en is voor mij dan ook regelmatig een voorkomende tolk om per email en telefonisch zaken geregeld te krijgen. Ik kan haar diensten van harte aanbevelen.

 

Jeroen Dingemans

student

Jana heeft fantastisch geholpen met de aanschaf van Tsjechisch onroerend goed. Ze is Tsjechische van geboorte, en kent Tsjechië tot in de details. Ze woont in Nederland en spreekt perfect Nederlands. Jana heeft een omvangrijk netwerk in Tsjechië en weet altijd wel een oplossing te bedenken. Even naar een overheidsinstantie bellen is geen enkel probleem voor haar. Ze is vriendelijk en kordaat, en voor haar geldt afspraak = afspraak. Ze heeft zich voor mij als klant enorm ingezet, ook buiten de normale kantooruren. Ik waardeer haar werk zeer, en beveel haar van harte aan aan iedereen die zaken met Tsjechië wil doen.

 

Arthur Schekerman

eigenaar Herewijn & Heeren

Absolvoval jsem u Bohemian Relations s paní Gilbersovou firemní kurz nizozemštiny formou individuálních lekcí. S celým kurzem jsem byl nadmíru spokojen. Probíraná látka byla vhodně uzpůsobena mým znalostem a v průběhu kurzu bylo možné flexibilně obsah měnit. V hodinách byl kladen důraz především na konverzaci, což pro mě osobně bylo nejdůležitější. Formou domacích úkolů jsem mohl procvičit probíranou látku také doma. Následně jsme vyhodnotili a probrali případné nejasnosti. Výuka byla pestrá a učebnice velmi dobře strukturovaná, doplněná také poslechovými cvičeními. Velmi dobře byla také zpracována gramatika.

 

I followed at Bohemian Relations a Dutch course through individual lessons. My teacher was Mrs. Jana Gilbersova. I was very satisfied with the course. The subject matter we discussed was well adapted to my knowledge, and during the course the content could be flexibly changed. The teacher focused especially on the conversation, which for me was most important. Through homework I could exercise subject matter also at home. Subsequently, we evaluated and discussed any ambiguities. Teaching was very varied and supplemented by different listening exercises. The textbook was very structured ant the grammar very well developed.

 

Přemysl Pošusta

student

Týmito pár riadkami by som chcel poďakovať našej učiteľke pani Jane van Gilbersovej za jej profesionalny výkon vo firemnom kurze holandčiny, ktorého som sa mohol zúčastniť. Priznávam, že na začiatku som mal obavy, že ako to budem zvládať, keďže už mám pár desaťročí za sebou. Však po prvej lekcii sa všetok strach a obavy rozplynuli. Dnes to hodnotím, ako prínosný zároveň za prijemný a užitočne strávený čas. Spôsob výuky bol vynikajúci, keďže sme sa venovali veciam, ktoré sú potrebné v každodennej komunikácií. Nikdy počas kurzu som nemal pocit, že strácam čas nad niečím čo nikdy nevyužijem. Striedanie rôznych foriem výkladu nespôsobovalo jednotvárnosť a udržiavalo tú správnu atmosféru, ktorá bola beznátlaková až spontánna. Veľmi presný a aktuálny výber tém bol dôkazom profesionality našej učiteľky a k tomu vždy úsmev a pozitívna myseľ a to aj pri všetkých tých našich pravidelných chybách. Je to môj tretí jazyk a zatiaľ najlepší spôsob výuky, ktorý teraz zhodnocujem každý deň v práci. Preto chcem každému odporúčať, ak začínate s holandským jazykom, tak začnite tu!

 

With these few words I would like to thank our teacher Mrs. Jana Gilbersová for her professional performance in an in-company language course Dutch, at which I could participate. I admit that initially I was concerned that I will manage it as if it already got a few decades behind. However, after the first lesson all fears and worries melted away. Today I see the course as a beneficial, pleasant en useful time. The method of teaching was excellent, as we took up things that we needed in everyday communications. I never had the feeling that I lose time over something I never will use. Substitution of various forms of interpretation did not cause monotony but maintained the right atmosphere, which was spontaneous and not compulsory. Very accurate and current selection of topics was an illustration of our teacher’s professionalism. The teacher also always had a nice smile for us and showed a positive mind, even we made regular mistakes. Dutch is my third language I learn. This course was so far the best way of teaching I experienced. All what I learned there I use every day at work now. Therefore, I would recommend anyone who wants getting started with the Dutch language, start here!

 

Milan Matis

student

In 2010 heb ik 2 weken privélessen Tsjechisch gevolgd bij Jana Gilbersová. Het was zeer intensief maar een goede setting om in korte tijd veel te leren in een prettige sfeer. Ik begrijp nu alles van de werkwoorden en de grammatica, doch de voorzetsels met bijbehorende naamvallen blijven moeilijk. Ik zou graag nog eens een vervolgcursus bij haar doen; Jana is een ‘Pietje Precies’ maar dat komt ook omdat zij het Nederlands perfect beheerst. De methode ‘Czech Express’ vond ik ook zeer geschikt. Kortom: ik had geen betere ‘učitelka’ kunnen treffen.

 

Erica de Muinck Keizer

studente

Het lesaanbod bij Jana is gevarieerd. Het heeft veel wisseling in activiteiten. Zo krijg je luisteroefeningen, dictees, gesprekken voeren, spelletjes, etc. Er wordt een goed evenwicht gegeven in spreken, grammatica, luisteren en zelfs een stukje Tsjechische cultuur. Hierdoor krijg je ook meer inzicht in de taal. Opvallend is haar flexibiliteit. Ze past zich heel snel aan op de situatie. Dit kan zijn, omdat niemand het huiswerk heeft gemaakt en ze vervolgens inzet als lesinhoud. Maar ook in het differentiëren naar het verschil tussen leerling-niveau. Prettig is ook haar opbouwende feedback. Ze weet altijd de correcties zo te brengen dat je niet het gevoel hebt dat je het fout hebt gedaan. Je krijgt echt de ruimte om te leren. Met deze lessen heb ik een goede basis gelegd om nu hier in Tsjechië uit de voeten te kunnen.

 

Wietske Timmers

studente

Copyright © 2019 Jana Gilbersová. Website design Mariska Gilbers.