Překlady

Bohemian Relations zajišťuje:

 

  • (soudně ověřené) překlady různých dokumentů jako například rodné a oddací listy, smlouvy, výpisy z obchodního nebo trestního rejstříku, prohlášení o právní způsobilosti k uzavření manželství, diplomy,  certifikáty, notářské zápisy, soudní výroky, plné moci, apod.
  • překlady ostatních dokumentů jako jsou například internetové stránky, propagační materiály, katalogy, brožury, manuály, osobní a obchodní korespondence apod.

 

Dodací lhůty sjednáváme s klienty vždy předem. Za každých okolností se snažíme klientům vyjít vstříc a splnit jejich specifické požadavky, které s překladem souvisí, včetně požadovaného způsobu doručení, grafické úpravy či expresních termínů.

 

Kromě soudního ověření je možné nechat překlady opatřit doložkou Apostille. Jedná se o vyšší stupeň ověření.

U soudně ověřených překladů je tedy možné tímto způsobem zažádat o ověření podpisu překladatele, který je zaregistrován u příslušného nizozemského soudu. Bohemian Relations zajišťuje toto ověření na výslovnou žádost klienta.

 

Při poskytování překladatelských služeb jsme vázáni mlčenlivostí o informacích a skutečnostech, s kterými při výkonu naší práce přijdeme do styku.

 

ceny »

Copyright © 2019 Jana Gilbersová. Website design Mariska Gilbers.