BOHEMIAN  RELATIONS
Úvod
Vítáme Vás
O nás
Překlady a tlumočení
Jazykové kurzy
Zprostředkovatelství
Kontakt
Reference
Odkazy


Kurzy češtiny pro cizince

Tyto kurzy nabízíme v Nizozemsku a jsou určeny pro začátečníky i pokročilé.
Kurzy probíhají formou soukromých či skupinových lekcí.
 

Obsah kurzů přizpůsobujeme individuálním přáním a úrovni každého zájemce či skupiny.
 
Vyučující je Jana Gilbersová. Jana je českého původu, již dlouhou dobu žije v Nizozemsku a velice dobře ovládá nizozemštinu. Její znalost tohoto jazyka usnadňuje během kurzu výklad české gramatiky a umožňuje procvičování látky také pomocí překladových cvičení.
V případě zájmu můžeme nabídnout i kurzy české obchodní korespondence.

Uvádíme zde několik příkladů učebnic, které pro výuku komunikativní češtiny používáme:

ebnice vychází vstříc požadavkům Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Studentům, kteří z různých důvodů nemohou dojíždět na osobní lekce, nabízíme výuku nizozemštiny přes Skype.